• Europos kultūrinio bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas – tarptautinės šiuolaikinio meno parodos Vokietijoje, Kroatijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje. Kartu bus įgyvendinama menininkų rezidencijos programa ir įvairios dirbtuvės apie skaitmeninį kultūros valdymą, postindustrines kultūrines erdves, meno švietimą ir žmonių su negalia įtraukimą.

    SKAITYTI DAUGIAU
Molded stone wall in the interior of the Robotron-Kantine, designed by Eberhard Wolf, sculptor Photo: Eberhard Wolf
  • “What separates design from art is that design is meant to be… functional.” Cameron Moll

    FLOC

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
    facilisis congue elementum.
Molded stone wall in the interior of the Robotron-Kantine, designed by Eberhard Wolf, sculptor Photo: Eberhard Wolf

VIDEOLOG

The following video documentation of the first curatorial meeting was filmed and edited by the Flowin Connection project’s communications partner, SpeakEasy Project.

Flowing Connections - Episode 1 (EN) from OSTRALEAPIE PROJEKTĄ

Žvelgiant į pastarojo dešimtmečio aplinkos, socialinius ir ekonominius pokyčius (arba, trumpai tariant, „pasaulio pabaigą, kaip mes ją įsivaizduojame“), vis labiau aiškėja, kad nuolatinio augimo ir plėtros būtinybė nebėra tvari mūsų ateities vizija, jei apskritai norime jos sulaukti.

Nors vis daugiau žmonių tai suvokia, atrodo, kad didesnės sistemos, valdančios mūsų pasaulį ir visuomenę, atrodo linkusios mažiau keistis. Kartais atrodo, tarsi esame pagauti srovės, kuriai priešintis yra beprasmiška. Nepaisant to, irtis prieš srovę atrodo kaip niekada svarbu, nes neturime tiek laiko, kiek paprastai reikėtų tokiems esminiams kultūriniams pokyčiams įgyvendinti.

Šiame kontekste abejojama meno vaidmeniu: ar jis turėtų būti priemonė ugdyti jautrumą ir empatiją gilesniam šių klausimų supratimui? O gal tai būtų menininkų laisvės suvaržymas ir kvietimas propagandai? Ar menas yra išsivysčiusio pasaulio prabanga, kurią pirmiausia reikėtų panaikinti, mažinant vartojimą ir apribojant materialinius poreikius? O gal, priešingai, tai svarbiausia priemonė norint išgyventi ir nepritrūkti vilties pasaulyje, kuris be meno būtų beviltiškas ir bauginantis?

Projektas „Flowing Connections“ (FLOC) sujungia keturis glaudžiai su vandeniu susijusius miestus (dviems iš jų suteiktas Europos kultūros sostinės titulas) – Drezdeną prie Elbės Vokietijoje, Budapeštą prie Dunojaus Vengrijoje, Rijeką (2020 m. Europos kultūros sostinė) šalia Adrijos jūros Kroatijoje ir Kauną (ECOC 2022) prie Nemuno ir Neries Lietuvoje. Šis projektas nagrinėja meninius, ekologinius ir kultūrinius gyvenimo prie vandens aspektus, taip pat klausimus, susijusius su upėmis ir jūromis, kurios maitina mūsų miestus ir kartu kelia jiems grėsmę, išskiria ir sujungia žmones, tautas ir kraštovaizdžius, taip pat nagrinėjamas mūsų tausojantis arba nauda paremtas santykis su upėmis ir jūromis.

Tarptautinė kuratorių komanda, sudaryta iš šalims partnerėms atstovaujančių kuratorių, projektui FLOC atrinks maždaug 160 meno kūrinių iš šalių partnerių ir kaimyninių valstybių bei viso pasaulio. Atrinktus kūrinius bus galima išvysti trijose įvairaus masto parodose Vokietijoje, Vengrijoje ir Lietuvoje: pirmoji paroda, kaip parodos „OSTRALE Biennale O21“ dalis, bus surengta 2021 m. vasarą Drezdene (6000 m2 erdvė), antroji – 2022 m. pavasarį Budapešto „Art Quarter“ projektų erdvėje (400 m2) ir trečioji – pagal EKS programą 2022 m. vasarą Kaune (1500 m2 erdvė). Kartu su parodomis keliauja „Artist in Residence“ programa, pagal kurią keturi menininkai ar menininkų kolektyvai iš šalių partnerių mėnesį praleis Drezdene, ruošdami meno kūrinius keturiuose jūriniuose konteineriuose, kurie vėliau bus eksponuojami visose keturių miestų partnerių parodose ir atskirai Rijekoje.

FLOC kuratorių ir parodų darbą papildo partnerių įstaigų vadovams ir darbuotojams skirtų dirbtuvių ciklas – šiose dirbtuvėse bus dalinamasi ir keičiamasi patirtimi ir gerosios patirties pavyzdžiais skaitmeninio kultūros valdymo, meninio švietimo, postindustrinių objektų kultūrinio naudojimo ir žmonių su negalia įtraukimo srityse. Dirbtuvių rezultatai bus pristatyti leidinyje ir sukurtame dokumentiniame filme. Projektui skirtas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ finansavimas.

TARPTAUTINĖ KURATORIŲ KOMANDA

OSTRALE atrankos procesas yra sudėtinė sistema, kadangi menininkus gali kviesti tarptautinės kuratorių komandos nariai (kiekvienai parodai sutelkiama atskira kuratorių grupė), taip pat patys menininkai gali teikti paraiškas pagal atvirus kvietimus. Po trijų atrankos etapų, visi žiuri nariai ir kuratoriai balsuoja dėl siūlomų kviestinių ir kandidatuojančių menininkų kūrinių. 2021–2022 m. parodų vertinimo komisija peržiūri, aptaria ir vertina daugiau nei 3000 kūrinių, kuriuos pateikė apie 1150 tarptautinių menininkų. „OSTRALE Biennale O21“ bienalės tarptautinę vertinimo komisiją sudaro žinomi Rytų Europos šalių meno mokslininkai, kuratoriai ir meno istorikai, taip pat OSTRALE vadovai:


Patricija Gilyte (VSI Kaunas 2022 / Lietuva)

„Mano jaunystės Lietuvoje laikotarpį ženklino politinė siena, skirianti Rytus nuo Vakarų. Patekusi į meno pasaulį, nuolat ieškojau ribų tarp disciplinų ar medijų siekdama panaikinti ar peržengti jas. Bet apskritai mane domina pats sambūvis kaip idėja, ir menas – man artimiausias būdas išsaugoti informaciją bei ją perkelti iš vienos vietos ar kultūros į kitą. Mane visada užburia vienas fenomenalus reiškinys – nepaliaujantis sraunumas (ta nesuvaržoma versmė), kurį sukuria tam tikros meninės pozicijos. Yra meno kūrinių, kurie neišsisemia, nemiršta, jie išlieka nuolatinėje tėkmėje ir taip išsaugo energiją. Nenuilstamas žmogaus sukurtų ribų stūmimas ir atskleidimas bei naujų formatų išradimas yra tarsi esminė to proceso dalis. Spėju, kad paslaptis yra judėti link pradžios taško, o ne nuo jo pradėti.“

Patricija Gilytė – vizualiojo meno kūrėja, tarptautinių parodų OSTRALE O11 ir O16 dalyvė; 2011 m. Kauno bienalės REWIND – PLAY – FORWARD kviestinė menininkė; 3-iosios menininkų bienalės „Factor X. The Chromosome of Art“, 2017 m. vykusios Miuncheno muziejuje „Haus der Kunst“, kuratorių komandos narė; Vokietijos meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos („Letmekoo“) narė. Studijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institute ir Miuncheno vaizduojamųjų menų akademijoje. Be konkrečioms vietoms skirtų darbų, jos kūryba apima performatyviąją skulptūrą, vaizdo meną ir instaliacijas; jos kūryboje dominuoja klausimai, susiję su ribos sąvoka. Patricija yra ne kartą gavusi įvairių stipendijų ir savo įgūdžius gilino dalyvaudama rezidencijų programose ir bendradarbiavimo projektuose Vokietijoje, Austrijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Graikijoje, Serbijoje, Turkijoje ir Šveicarijoje. Jos video darbai rodyti įvairiose tarptautinėse parodose. 2019 m. Klaipėdos KKKC parodoje Lietuva pristatė Patricijos personalinę parodą EQUINOX, o 2020 m. jos personalinė paroda planuojama Vytauto Kasiulio dailės muziejuje Vilniuje. Pakviesta bendradarbiauti su „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“.


(Photo © Airida Rekstyte)(Photo © Barabás Neogrády-Kiss)
Krisztián Kukla (Art Quarter Budapest / Vengrija)

„Kuratorių kredo apskritai sunku patikėti. Tačiau kartu labai vilioja tekstu pagrįstą kuratorių darbą laikyti filakterijomis. Taip buvo vadinami atviri ritinėliai, kabinami ant reprezentuojančios figūrėlės kaklo, kurie, buvo tikima, atkuria vaizde esančius skirtumus, sukurdami vaizdinio perteikimo ribas peržengiančius pasakojimus. Iš pradžių žodis reiškė laikrodį, amuletą ir maldos dėžutę. Taigi tekstas išlaiko prasmę, nustato ją arba bando tai padaryti. Vaizdas jį priima, nešioja arba gali laikyti jį parazitiniu. Kokias reikšmes mes priskiriame vaizdams taip pat priklauso nuo to, kokius tekstus skaitome.“

Krisztiįn Kukla yra „Art Quarter Budapest” kuratorius ir meno vadovas (parodos, menininkų studijos, „Artist in Residence”). Filosofijos mokslų daktaras Debreceno universitete. Gavęs DAAD stipendiją studijavo meno istoriją ir filosofiją Miunsterio universitete. Šiuo metu jis yra Budapešto Miltono Friedmano universiteto Žiniasklaidos ir komunikacijos fakulteto docentas, Pįzmįny Péter Katalikų universiteto estetikos fakulteto dėstytojas. 2011–2015 m. buvo modernaus ir šiuolaikinio meno centro Debrecene (Vengrija) MODEM generalinis direktorius. Nuo 2015 m. jis yra Leopoldo Bloomo meno premijos, svarbiausio nepriklausomo meno apdovanojimo Vengrijoje, meno vadovas ir organizatorius.
Ivana Meštrov & Nataša Bodrožić (Slobodne Veze / Kroatija)

„Ieškome akivaizdžios tikrovės sistemos destabilizavimo būdų diskursinės analizės (ir vizualinio reprezentavimo) mechanizmais siekdami atrasti skirtumus, „neatrastų galimybių“ teritorijas, kurių negalima pasiekti už dominuojančios kultūros politikos pasirinkimų ribų“. Mus domina įsivaizduojamų geografijų temos (E. Saidas), t. y. kryptys, kurios simbolizuoja kitas vietas, žmones, kraštovaizdžius, kaip šie vaizdiniai atspindi jų išradėjų išankstinius įsitikinimus ir troškimus, galios santykius vyraujančius tarp šių autorių ir jų įsivaizduojamų dalykų. Neinstitucinėse švietimo platformose potencialą atrandame kaip būdą formuoti kolektyvines struktūras, viešus kritinių nuomonių mainus ir asmeninį ryšį atsižvelgiant į oficialios tiesos ir tikėjimo sistemų sąvoką.“

„Slobodne veze“ yra autonomiška menininkų, kuratorių ir kultūros praktikų iniciatyva, įkurta 2009 m. Kuratorių komandoje dalyvauja du steigėjai: Ivana Meštrov (kairėje) studijavo meno istoriją ir archeologiją Paryžiaus Panteono-Sorbonos universitete, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikiniam menui. Iki 2020 m. rugsėjo mėn. ji buvo Rijekos modernaus ir šiuolaikinio meno muziejaus (MMSU) kuratorė, atsakinga už Europos kultūros sostinės Rijekos muziejaus parodų programą 2020 m. Nataša Bodrožić (dešinėje) studijavo Politikos mokslų fakultete Zagrebe, Lumiere 2 universitete Lione ir Belgrado Menų universitete. Iki šiol ji kartu kuravo bei rengė daugybę parodų, simpoziumų ir projektų viešoje erdvėje Kroatijoje ir užsienyje. Ivana Meštrov ir Nataša Bodrožić buvo 2013 m. Europos ir Viduržemio jūros regiono jaunųjų menininkų bienalės „(BJCEM)> MEDITERRANEA 16:ERRORS ALLOWED“ Ankonoje (Italija) kuratorės.

(Photo © Slobodne Veze)(Photo © OSTRALE)
Andrea Hilger & Antka Hofmann (OSTRALE – Centre for contemporary art / Rytų Vokietija)

„Šiuolaikiškumas yra pagrindinė mūsų darbo kryptis, kurią lydi kišimosi, mūsų visuomenės praturtinimo ir nuolatinio indėlio į atsinaujinimą dvasia. Tai įmanoma tik tada, jei mūsų laikų aktualijos, problemos ir paradigmos nėra sutraukiamos į vieną požiūrį. Ieškome įvairių atsakymų, individualių nuomonių ir sudėtingų meninių perspektyvų. Nuolat tikrinti savo požiūrį, abejoti tuo, kas svetima ir nauja atitinka mūsų pagrindinę nuostatą ir iššūkius. Žvilgsnis į išorę atveria galimybes išreikšti asmenines nuostatas ir atvirai jas išsakyti. Mūsų kūrybiškumas kyla iš kultūrinio identiteto, globalių mainų, atviros urbanistinės erdvės ir empirinio meno kūrinių jėgų. Skatinti ir kurstyti šias jėgas iš toliau išliks mūsų misija.“

Andrea Hilger (dešinėje) yra pirmoji „OSTRALE“ atstovė ir meno vadovė. Gimė 1970 m. Leipcige, menininkė, organizatorė, šiuolaikinio meno centro „OSTRALE“ įkūrėja ir direktorė, „TanzArt Dresden 1997“ ir „HILLUMINATION – Light + Stage Design 2001“ įkūrėja, „Tanzbühne Dresden e.V.“ valdybos narė nuo 1999 m., 2009 m. Drezdeno miesto „Förderpreis“ premijos laureatė, Konkurentų konferencijos (vok. Konferenz der Konkurrenten) organizacinio komiteto narė, Drezdenui rengiant paraišką 2025 m. Europos kultūros sostinės titului gauti. Antka Hofmann (kairėje) yra „OSTRALE“ antroji atstovė, viena iš įkūrėjų ir direktoriaus pavaduotoja, nuo 2013 m. – parodų įrengimo komandos vadovo pavaduotoja. Gimė 1977 m. Grosenhaine. Menininkė, kultūros vadybininkė, gyvena ir dirba Drezdene ir Heiligendame. Kaip menininkė, ji surengė personalines parodas Berlyne, Leipcige ir Drezdene, taip pat dalyvavo įvairiose grupinėse parodose Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Belgijoje, Ispanijoje ir Maltoje.
ĮSTAIGOS PARTNERĖS

OSTRALE - Center for Contemporary Art (Drezdenas, Vokietija) pirmiausia rūpinasi erdvės suteikimu tarptautiniams, tarpvalstybiniams kultūros projektams. Erdvių skyrimas padeda sukurti atvirą kultūrinį kraštovaizdį, kuriame sąveikauja skirtingi meniniai požiūriai. Siekiama ne tik susieti meno formas, bet ir užmegzti ryšius su mokslo, švietimo ir socialinio sektorių atstovais. „OSTRALE“ parodos ir projektai turi ilgalaikį poveikį, nes juose daugiausia dėmesio skiriama svarbiems socialiniams klausimams, susijusiems su Europos identitetu. Meninė išraiška be jokio iš išorės primesto tikslo ar panaudojimo atskleidžia gilią to, ką bandoma perteikti, prigimtį. „OSTRALE“ įsikūrusi kunkuliuojančio Drezdeno kultūrinio gyvenimo, scenos, apimančios visas meno formas, centre. Tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu aktyviai veikiantis „OSTRALE“ dalyvauja meno parodų projektuose už Vokietijos ribų, pavyzdžiui, Vengrijoje, Lenkijoje, Maltoje, Kenijoje ir daugelyje kitų šalių. „OSTRALE“ yra pagrindinis projekto „FLOWING CONNECTIONS“ partneris.

Art Quarter Budapest (Budapeštas, Vengrija) yra nepriklausomas meno centras. Įkurtas 2012 m., veikia kaip šiuolaikinio meno, dirbtuvių ir rezidencijos programos parodų vieta unikaliame atnaujintame gamyklos pastate, buvusioje „Haggenmacher“ alaus darykloje. Pastatų komplekse nuolat veikia daugybė Vengrijos vizualiųjų menų kūrėjų ir kūrybinių įmonių. „Art Quarter Budapest“ (AQB) įgyvendina tarptautinę menininkų rezidencijos programą, suteikia vietą unikaliai eksperimentinio garso studijai („Spatial Sound Institute“) ir rengia parodas nuosavoje ne pelno siekiančioje galerijoje „Project Space“. AQB tapo tarptautinės kuriančios bendruomenės kultūros katilu, kur susitinka įvairūs menininkai iš muzikos, taikomosios dailės, šokio ir vizualiojo meno sričių. Didžiausią dėmesį skirdami savo auditorijos skatinimui, taip pat organizuoja meno renginius ir kultūrines programas vietos bendruomenei, mezga tarptautinius ryšius.

VSI Kaunas 2022 (Kaunas, Lietuva) – Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės ir asociacijos „Kultūros tempo akademija“ įsteigta institucija, kuri yra pagrindinė organizacija, atsakinga už programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimą. Pagrindiniai organizacijos tikslai glaudžiai susiję su miesto strateginiu plėtros planu ir apima visuomenės įtraukimą į pokyčius ir tam tikrų jos iššūkių sprendimą. Nuo pat įkūrimo ši organizacija sutelkta į vietos ir meno bendruomenės dalyvavimą tiriant, interpretuojant, skatinant ir išsaugant modernizmo paveldą, taip pat plėtojant tarptautinę partnerystę tarp modernizmo miestų. Rengiantis 2022-iesiems, Europos kultūros sostinės metams, „Kaunas 2022“ veikla apima ir apims daugybę tarptautinių ir vietinių projektų, įskaitant tarptautinę paveldo vasaros mokyklą, su paveldu susijusias konferencijas, internetinės paveldo platformos modernizmasateiciai.lt plėtrą ir kt.

Slobodne Veze „Loose Associations“ – šiuolaikinio meno praktikos, Kroatija) yra menininkų, kuratorių ir kultūros darbuotojų plėtojama iniciatyva. Čia ieškoma regimosios tikrovės sistemos destabilizavimo būdų pasitelkiant diskurso analizės mechanizmus. Organizacija veikia Kroatijoje ir užsienyje. 2013 m. buvo viena iš jaunųjų menininkų bienalės Ankonoje (Italija) „Mediterranea 16“ kuratorių ir bendradarbiavimas su bienalės tinklu tęsiasi iki šiol. 2013 m. pradėtas projektas ir piliečių kampanija, tarptautiniu mastu vadinama „MOTEL TROGIR“, siekiant išsaugoti ir kritiškai įvertinti vėlyvojo modernizmo architektūros paveldą. Pagal šią sistemą organizuojami kultūriniai renginiai, parodos, menininkų rezidencijos programos, pažintiniai vizitai, ekskursijos su gidais. Visgi svarbiausia projekto dalis yra 1945–1990 metų laikotarpio tyrimai Kroatijoje ir su tuo susijusios publikacijos. Šiuo metu ši organizacija taip pat yra ES projekto „Collective domain of cultural memory“ partneriai.

Tvarkaraštis

2020
01.09 PROJECT BEGINS
25.09. KICK-OFF MEETING – Selection of Artists in Residence
– Communication matters (Website, Logo, usw.)
– Financial discussion
ONLINE
12.10.- 19.10. 1. CURATORIAL MEETING – Visiting exhibition sites
– Jury meeting, artist selection
DRESDEN
18.10. WORKSHOP – Digital Cultural Management
– Financial training session for partners
DRESDEN
2021
18.02.- 23.02. 2. CURATORIAL MEETING – Jury meeting, final artist selection
– Positioning workshop, building discussions
DRESDEN
24.02. WORKSHOP – Case study and brainstorming for the OSTRALE Biennale O21 DRESDEN
01.03.- 19.03. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (1) Anna Fabricius DRESDEN
29.03.- 16.04. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (2) KOLXOZ Collective DRESDEN
26.04.- 14.05. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) Gabriele Gervickaite DRESDEN
26.04.- 14.05. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) Gabriele Gervickaite DRESDEN
24.05.- 11.06. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (4) Melanie Richter & Kay Kaul DRESDEN
xx.06.- xx.06. 3. CURATORIAL MEETING – Artist assistance in build-up at the OSTRALE Biennale O21
– Artist selection for Budapest and Kaunas
DRESDEN
29.06. PRESS CONFERENCE - OSTRALE Biennale O21 / 11h DRESDEN
01.07. OPENING - OSTRALE Biennale O21 / 18h DRESDEN
02.07 PRESS CONFERENCE – FLOWING CONNECTIONS FLOC NETWORKING EVENT / CLOSING CELEBRATION DRESDEN
01.07.- 03.10 EXHIBITION OSTRALE Biennale O21* * The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project. DRESDEN
xx.09.- xx.09. CURATORIAL VISIT TO KAUNAS – Visiting the exhibition venue of the Kaunas exhibition KAUNAS
2022
03.02.- 27.05. EXHIBITION OUT of OSTRALE O22 Budapest, Flowing Connections BUDAPEST
04.02.- 05.02. WORKSHOP – Art Education and Audience Development BUDAPEST
xx.04.- xx.04. AIR-EXHIBITION Flowing Connections / Artist in Residence Exhibition CROATIA
xx.04.- xx.04. WORKSHOP – Postindustrial Spaces In Cultural Use CROATIA
xx.05.- xx.05. WORKSHOP – Inclusion of people with disabilities
– Concrete inclusion measures for the Kaunas exhibition
KAUNAS
20.05. PRESS CONFERENCE OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections KAUNAS
20.05. PRESS CONFERENCE OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections KAUNAS
22.05. OPENING OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections KAUNAS
22.05.- 28.08. EXHIBITION OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections* * The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project. KAUNAS
xx.10.- xx.10. WORKSHOP / WRAP-UP MEETING – Evaluation of the whole project
– Sustainability measures
DRESDEN
xx.10.- xx.10. PUBLIC PRESENTATION – Panel talk with all partners
– Premiere of the FLOC Documentary Film
– Launch of the FLOC Booklet
DRESDEN

 

2020 

 

01.09 

PROJECT BEGINS 

 

 

25.09. 

KICK-OFF MEETING 

– Selection of Artists in Residence 

– Communication matters (Website, Logousw.) 

– Financial discussion 

Online 

 

12.10.- 

19.10. 

1. CURATORIAL MEETING 

– Visiting exhibition sites 

– Jury meeting, artist selection 

Dresden 

 

18.10. 

WORKSHOP 

– Digital Cultural Management  

– Financial training session for partners 

2021 

 

xx.02.- 

xx.02. 

2. CURATORIAL MEETING 

– Jury meeting, final artist selection 

– Positioning workshop, building discussions 

Dresden 

 

xx.02.- 

xx.02. 

WORKSHOP 

– Case study and brainstorming for the OSTRALE Biennale O21 

 

 

 

 

 

01.03.- 

19.03. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (1) 

Anna Fabricius 

Dresden 

 

29.03.- 

16.04. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (2) 

KOLXOZ Collective 

 

26.04.- 

14.05. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) 

Gabriele Gervickaite 

 

24.05.- 

11.06. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (4) 

Melanie Richter & Kay Kaul 

 

 

 

 

 

xx.06.- 

xx.06. 

3. CURATORIAL MEETING 

– Artist assistance in build-up at the OSTRALE Biennale O21 

– Artist selection for Budapest and Kaunas 

Dresden 

 

29.06. 

PRESS CONFERENCE - OSTRALE Biennale O21 / 11h 

 

01.07. 

OPENING - OSTRALE Biennale O21 / 18h 

 

02.07 

PRESS CONFERENCE – FLOWING CONNECTIONS 

FLOC NETWORKING EVENT  

CLOSING CELEBRATION 

 

01.07.- 

03.10 

EXHIBITION 

OSTRALE Biennale O21* 

Solutions of the respective organising

 

Dresden 

 

xx.09.- 

xx.09. 

CURATORIAL VISIT TO KAUNAS 

– Visiting the exhibition venue of the Kaunas exhibition 

Kaunas 

2022 

 

03.02.- 

27.05. 

EXHIBITION 

OUT of OSTRALE O22 Budapest,  

Flowing Connections 

Budapest 

 

04.02.- 

05.02. 

WORKSHOP 

– Art Education and Audience Development 

 

 

 

 

 

xx.04.- 

xx.04. 

AIR-EXHIBITION 

Flowing Connections / Artist in Residence Exhibition 

Croatia 

 

xx.04.- 

xx.04. 

WORKSHOP 

– Postindustrial Spaces In Cultural Use 

 

 

 

 

 

xx.05.- 

xx.05. 

WORKSHOP 

– Inclusion of people with disabilities 

– Concrete inclusion measures for the Kaunas exhibition 

 

Kaunas 

 

20.05. 

PRESS CONFERENCE  

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections 

 

22.05. 

OPENING 

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections 

 

22.05.- 

28.08. 

EXHIBITION 

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections* 

* The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project.

 

 

 

 

 

 

xx.10.- 

xx.10. 

WORKSHOP / WRAP-UP MEETING 

– Evaluation of the whole project  

– Sustainability measures 

Dresden 

 

xx.10.- 

xx.10. 

PUBLIC PRESENTATION 

– Panel talk with all partners 

– Premiere of the FLOC Documentary Film 

– Launch of the FLOC Booklet 

 

 

Atkreipkite dėmesį, kad tikslios planuojamų veiklų datos gali keistis, ypač atsižvelgiant į esamą koronaviruso pandemijos situaciją. Esant pasikeitimams, šis tvarkaraštis bus reguliariai atnaujinamas.

FLOC MENININKŲ REZIDENCIJOS PROGRAMA


Konteinerių darbai iš „Ostrale“ programos „Artist in Residence“ 2018 m Menininkai: Wimas Vonkas ir Stefas Fridaelis, Jana Rinchenbachova

Pagal FLOC projektą, kuris bendrai finansuojamas pagal Europos Komisijos programą „Kūrybiška Europa“, „OSTRALE“ – Šiuolaikinio meno centras rengia rezidencijų programą pakrantėje esančioje bazėje Übigau-Dresdene, kurioje 4 menininkai ar menininkų poros Drezdene praleidžia tris savaites ir kuria meno kūrinius 4 gabenimo konteineriuose, kurie bus eksponuojami įvairiomis formomis 2 metus.

Rezidencijų programos menininkai:

01.03. - 19.03.2021 – Anna Fabricius (HU) / Art Quarter Budapest (HU)
29.03. - 16.04.2021 – KOLXOZ collective (TI-CZ) / Slobodne Veze (HR)
26.04. - 14.05.2021 – Gabriele Gervickaite (LT) / Kaunas 2022 (LT)
24.05. - 11.06.2021 – Melanie Richter & Kay Kaul (DE) / OSTRALE (DE)


DARBO UŽMOKESTIS

Menininkas ar menininkai, dirbantys projekte, gauna 1000 EUR honorarą už kiekvieną konteinerį, o tai reiškia, kad jei konteinerio gamyboje dalyvauja daugiau nei vienas menininkas, jie turi pasidalyti šį honorarą. Honoraras taip pat turėtų padengti rezidencijos menininkų gyvenimo išlaidas jų vizito metu (išskyrus apgyvendinimą).

KELIONĖS IŠLAIDOS

Kelionės išlaidas (iš namų į Drezdeną ir iš Drezdeno į namus) ekonomiškiausiu būdu kompensuoja „OSTRALE“ menininkų rezidencijos programa. Kitas keliones, jei tokių bus, rezidencijos laikotarpiu turi padengti patys menininkai.

APGYVENDINIMAS


OSTRALE menininkų rezidencijos butas Drezdeno Übigau rajone

Rezidencijos menininkai nemokamai apsistos naujame ant upės kranto esančiame „OSTRALE“ pastate rezidencijos menininkų bute (Rethelstraße 45, 01139 Dresden-Übigau, Vokietija). Jame yra atskiras įėjimas, didelė gyvenamoji erdvė su pilnai įrengta virtuve, vonios kambarys su dušu ir dvi atskiros miegamos vietos. Yra elektra, karštas vanduo, TV ir interneto ryšys. Prekybos centrai, viešasis transportas ir kitos paslaugos yra pasiekiamos pėsčiomis. Jei nebuvo galimybės suorganizuoti ekologiškesnio, tvaresnio būdo kaip atvykti nei automobilis, galima iš anksto suderinti automobilio stovėjimo vietą.

MATERIALINĖS IŠLAIDOS

Rezidencijos menininkai yra primygtinai skatinami dirbti tvariu ir ekologiškai draugišku būdu ir sumažinti naujų daiktų ar medžiagų, skirtų jų darbo gamybai, pirkimą. Viešnagės Drezdene metu jie yra ne tik kviečiami naudotis gausia OSTRALE tiekiama dažų, medienos, kitų medžiagų ir dirbtuvių įranga, kuri bus prieinama darbo vietoje, taip pat jos technologijų parku elektroniniams ir medijos prietaisams. Apie konkrečius poreikius ir turimas atsargas „OSTRALE“ susisieks su būsimais rezidencijos menininkais prieš jiems atvykstant, jie taip pat gaus fizinę bei techninę pagalbą iš „OSTRALE“ dirbtuvių komandos savo vizito metu.

Jei nuodugniai ištyrus išteklius ir ekologiškai tvarų medžiagų panaudojimą vis dėlto iškiltų finansinio pobūdžio materialinis poreikis, šiam poreikiui patenkinti bus skiriami 500 EUR vienam konteineriui. Šie pirkiniai, įsigyti rezidencijos menininko šalyje ir atvežti į Drezdeną, arba atlikti darbo vietoje Vokietijoje, „OSTRALE“ kompensuos eurais pagal kvitus. Naujai įsigytos medžiagos ar prietaisai turėtų būti panaudoti konteineryje esančiuose meno kūriniuose ir, jei bus įmanoma šias medžiagas išmontuoti, visa tai pasiliks OSTRALE nuosavybe net ir po planuojamų parodų bei konteinerių išmontavimo. 500 EUR subsidija skiriama išimtinai galimoms instaliacijos išlaidoms padengti, visada atsižvelgiant į turimų išteklių išnaudojimą ekologiniu požiūriu tvarios veiklos aspektu. Ši suma nėra pridedama prie menininko honoraro.

KONTEINERIAI

Meno konteineriai prieš juos modifikuojant

Konteineriai, naudojami projektui, yra standartiniai gabenimo konteineriai, pakeisti projekto tikslais. Jie yra 6 m ilgio, 2,5 m pločio ir 2,5 m aukščio, juose yra vienos normalaus dydžio durys, du organinio stiklo langai (1130 x 2000 mm ir 700 x 2000 mm), elektra ir apšvietimas. Menininkai kviečiami keisti ir modifikuoti konteinerių vidų ir išorę taip, kaip jie nori, tačiau nepažeidžiant konstrukcijos išorinio apvalkalo vientisumo (pavyzdžiui, sienose negali atsirasti skylių).

Užbaigtus konteinerius turi būti galima gabenti, jie turi būti saugūs žiūrovams ir išlikti autonomiški, o tai reiškia, kad parodos kontekste jiems nereikėtų daugiau priežiūros, tik įjungti ir išjungti elektrą bei atidaryti ir uždaryti duris. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vidaus įrenginiai privalo būti įrengti stabiliai ir turi būti saugu transportuoti, o išorė gali būti TIK apklijuota ar dažyta, nes konteineriai su savo turiniu keliaus ilgą kelią į atitinkamas parodos vietas.

Kadangi konteineriuose nėra šildymo ar oro kondicionierių, menininkai turėtų atsižvelgti į tai, kad vasarą konteinerių vidus gali įkaisti iki 50 ºC, o žiemos metu atšalti žemiau 0 ºC, priklausomai nuo oro sąlygų. Naudotos medžiagos ir galiausiai įmontuoti elektroniniai prietaisai turėtų būti tinkami laikyti minėtomis sąlygomis.

Konteineriai bus pastatyti „OSTRALE“ pastato sodo teritorijoje ir „Artist in Residence“ apartamentuose arba pėsčiomis lengvai pasiekiamu atstumu. Perduodant baigtus konteinerius „OSTRALE“ komandai, rezidencijos menininkai turėtų pateikti išsamią techninę meno kūrinio dokumentaciją, kad būtų užtikrinta darbų sauga ir veikimas parodos metu.

Paspauskite čia , jei norite pamatyti AUSTRALIA's MigRATion Project - panašios „Artist-in-Residence“ programos 2018 m. Aplanką su tokiais pačiais konteineriais

PARODOS
NETRUKUS

SEMINARAI
NETRUKUS
lt_LTLithuanian
en_USEnglish de_DEGerman hrCroatian hu_HUHungarian lt_LTLithuanian