• Európai kulturális együttműködés, amely nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállításokat valósít meg Németországban, Horvátországban, Magyarországon és Litvániában, mindezt művészeti rezidensprogram egészíti ki, illetve workshop sorozat a digitális kulturális menedzsment, a posztindusztriális kulturális terek, a művészetközvetítés, valamint a fogyatékkal élők integrálásának témáiban.

  Tovább
Molded stone wall in the interior of the Robotron-Kantine, designed by Eberhard Wolf, sculptor Photo: Eberhard Wolf
 • “What separates design from art is that design is meant to be… functional.” Cameron Moll

  FLOC

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin
  facilisis congue elementum.
Molded stone wall in the interior of the Robotron-Kantine, designed by Eberhard Wolf, sculptor Photo: Eberhard Wolf

VIDEOLOG

The video documentation is filmed and edited by the Flowing Connection project’s communications partner, SpeakEasy Project.

Flowing Connections - Episode 3 (EN/DE) from OSTRALEFlowing Connections - Episode 2 (EN/DE) from OSTRALEFlowing Connections - Episode 1 (EN) from OSTRALEA Projektről

Az utóbbi évtizedek ökológiai, társadalmi és gazdasági dinamikájának (vagy másképpen szólva „a számunkra ismerős világ végének“) a tekintetében egyre inkább nyilvánvalóbb az, hogy a folyamatos növekedés és fejlődés immár nem jelent a jövőnk számára tartós víziót, már ha szeretnénk egyáltalán vízióval rendelkezni.

Noha egyre többen jutnak egyénileg erre a következtetésre, a világunkat és társadalmunkat mozgató nagy rendszerek mégis kevésbé hajlanak arra, hogy megváltozzanak. Olykor egyenesen úgy érezhetjük, mintha egy áramlat foglyai lennénk, amely ellen küzdeni értelmetlen, ám árral szemben úszni manapság még fontosabbnak látszik, mint bármikor korábban, hiszen immár szűkében vagyunk az időnek, amely egyébként az efféle alapvető kulturális fordulatokhoz szükséges lenne.

A művészet szerepe problematikus ebben az összefüggésben: az érzékenyítés eszköze kell legyen, hogy e kérdések mélyebb megértéséhez juttasson közelebb minket? Vagy nem más ez, mint a művészi szabadság korlátozása és felhívás a propagandára? A művészet vajon a fejlett világ luxusterméke, amelyet először kell megszüntetni, ha csökkentjük fogyasztásunkat és korlátozzuk anyagi szükségleteinket? Vagy éppen ellenkezőleg a művészet a legfontosabb eszköze az egyébként reménytelen és ijesztő világ túlélésének és a remények fenntartásának?

A Flowing Connections (FLOC) projekt négy, a vízzel szoros kapcsolatban lévő várost, köztük két európai kulturális fővárost köt össze: az Elba-parti Drezdát Németországból, Magyarországról a Dunánál fekvő Budapestet, az Adria-parti horvátországi Rijekát (Európa Kulturális Fővárosa 2020-ban) és Litvániából a Nemunas és a Neris folyók partján fekvő Kaunast (Európa Kulturális Fővárosa 2022). A nemzetközi együttműködés a vízparti élet művészeti, ökológiai és kulturális kérdéseit vizsgálja, a folyók és tengerek kérdéseit, amelyek táplálják és egyszersmind fenyegetik városainkat, amelyek embereket, nemzeteket és tájakat választanak el egymástól és egyesítenek, illetve e a vizek iránt érzett aggodalmainkat és a vízkészletek tönkretételét.

A partnerországok mindegyikéből érkező kurátorokból álló nemzetközi csapat tevékenységével a FLOC egy körülbelül nyolcvan műtárgyból álló halmazt hoz létre, amely aztán három, különböző nagyságú kiállításon mutatkozik be Németországban, Magyarországon és a Litvániában: először 2021 nyarán a drezdai Ostrale Biennále O21 kereteiben kb 6000 négyzetméteren, majd 2022 tavaszán Budapesten az art quarter budapest galériaterében kb 400 négyzetméteren, s végül 2022 nyarán az európai kulturális főváros programjának keretében Kaunasban körülbelül 2000 négyzetméteren. A kiállításokat artist-in-residence program egészíti ki, azaz a partnerországokból delegált négy művész vagy művészpáros tölthet el három-három hetet Drezdában, hogy egy-egy hajózási konténert berendezzenek, átalakítsanak műalkotásaikkal, e konténereket pedig mind a négy partnerváros kiállításaiban szerepeljenek (lásd az artist-in-residence résznél)

A FLOC kurátori, kiállításszervező munkáját a partnerintézmények munkatársai számára szervezett belső workshop sorozat egészíti ki, amelyekben tapasztalatokat cserélünk és hasznos gyakorlatokat osztunk meg és próbálunk újabbakat kialakítani a digitális kulturális menedzsment, a művészetközvetítés, a posztindusztriális terek kulturális hasznosítása és a fogyatékkal élők integrálása témaiban. Az eredményeket egy dokumentumfilm és egy kötet mutatja majd be. A projektet az Európai Unió Kreatív Európa Programja támogatja.

A NEMZETKÖZI KURÁTORI CSAPAT

Az OSTRALE vegyes kiválasztási rendszerrel dolgozik, azaz művészeket meghívhatnak a minden egyes kiállításnál újra összeálló nemzetközi kurátori csapat tagjai, illetve a nyílt felhíváson keresztül maguk a művészek is pályázhatnak. A meghívott és a pályázó művészek javasolt műveiről a kurátorok egy háromlépcsős zsűrizési folyamatban döntenek. A 2021-2022-ben megvalósuló kiállításokkal kapcsolatosan a zsűri 1150 művész több mint 3000 művét tekinti át, értékeli és vitatja meg. Az OSTRALE BIENNÁLE nemzetközi kurátori csapata neves kelet-európai művészettörténészekből, kurátorokból, művészettudósokból, valamint az OSTRALE vezetőiből áll:


Patricija Gilyte (VSI Kaunas 2022 / Litvánia)

„Fiatalságomat Litvániában a Kelet és Nyugat közötti politikai határok alakították. Amióta művészettel foglalkozom, folyamatosan kerestem a diszciplináris vagy a mediális határokat, hogy túllépjek rajtuk. De alapvetően maga a közös együttélés eszméje érdekel; a művészet pedig számomra az információ tárolásának és a különböző helyek vagy kultúrák közötti transzformációnak a kitüntetett módja. Van egy különleges jelenség, amely mindig is elbűvölt: az áramló (dinamikus) folytonosság, amely bizonyos művészi pozíciókban mutatkozik meg. Egyes műalkotások soha nem érnek zsákutcába, folyamatosan áramlanak és képesek energiát előállítani. Úgy tűnik, hogy az ember alkotta határok könyörtelen eltolása és megszüntetése, valamint új formátumok kitalálása elengedhetetlen része ennek a folyamatnak. A titok szerintem az, hogy a kiindulópont felé haladunk, ahelyett, hogy a kiindulási pontnál kezdenénk."

Patricija Gilyte képzőművész, az OSTRALE O11 és O16 kiállítások korábbi résztvevője, a REWIND-PLAY_FORWARD című Kaunas Biennále (2011) meghívott művésze. 2017-ben a müncheni Művészetek Házában tagja volt a “Factor X. The Chromosome of Art” kuratóriumi csapatának. Tagja Német Művészek Szövetségének, a Litván Művészek Szövetségének, valamint a  Letmekoonak (Litván Interdiszciplináris Művészek Szövetsége). Tanulmányait a Vilniusi Művészeti Akadémián / Kaunasi Művészeti Intézetben és a Müncheni Képzőművészeti Akadémián végezte.  A helyspecifikus alkotások mellett munkái főleg performatív szobrászati alkotások, videók és installációk, fő kérdései a határokkal kapcsolatos problémák. Különböző ösztöndíjas művészeti rezidenciák és együttműködések résztvevője Németországban, Ausztriában, Litvániában, Lengyelországban, Görögországban, Szerbiában, Törökországban és  Svájcban. Videóműveit több nemzetközi kiállításon mutatták be. 2019-ben a litvániai Klaipedia Műcsarnokában (KKKC) mutatta be EQUINOX című önálló kiállítását, 2020-ban pedig a vilniusi Vytautas Kasiulis Művészeti Múzeumban nyílik önálló tárlata. A "Kaunas - Európa Kulturális Fővárosa 2022" iroda felkért munkatársa.


(Photo © Airida Rekstyte)(Photo © Barabás Neogrády-Kiss)
Kukla Krisztián (Art Quarter Budapest / Magyarország)

„Nehéz általánosságban hinni a kurátori munkában, mindez pedig arra csábíthat bennünket, hogy a szövegek vonatkozásában a kurátori tevékenységet phylaktérionként értelmezzük. A kép másságának orvoslásaként azokat a kibontott végű tekercseket hívták így, amelyekre egykor a képi ábrázolás hatókörét meghaladó történeteket írták, s az ábrázolt figurák nyakába akasztották. A szó viszont eredetileg őrhelyet jelentett, amulettet, imaszíjat. A szöveg tehát őrködik a jelentésen, rögzíti vagy rögzíteni próbálja azt. A kép pedig elfogadja, magán hordja, vagy éppenséggel parazitának tekinti. Az viszont, hogy milyen jelentéseket olvasunk le a képekről, azon is múlik, hogy milyen szövegeket olvasunk.”

Kukla Krisztián kurátor és az art quarter budapest művészeti vezetője. A Debreceni Egyetemen doktorált művészetfilozófiából, DAAD ösztöndíjasként művészettörténetet és filozófiát hallgatott a münsteri WWU-n. Jelenleg egyetemi adjunktus a Milton Friedman Egyetem Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszékén, óraadó a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztétika tanszékén. 2011-től 2015-ig a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ vezetője volt. 2015-től a legjelentősebb magyarországi kortárs képzőművészeti díj a Leopold Bloom Díj szervezője.
Ivana Meštrov & Nataša Bodrožić (Slobodne Veze / Horvátország)

„A látszólagos valóság rendszerének destabilizálási módjait keressük a diszkurzív elemzés (és a vizuális reprezentáció) mechanizmusai révén, hogy olyan hiányosságokat, felderítetlen lehetőségek területeit hozzuk létre, amelyek túlmutatnak az uralkodó kulturális politika által elrendelt választási lehetőségeken. Érdeklődünk az imaginatív geográfia (E. Said) témái iránt, azaz - más helyek, emberek és tájak ábrázolásmódjai iránt, valamint aziránt, ahogyan ezek az elképzelések megmutatják feltalálóik előítéleteit és vágyait, és a szerzők és elképzeléseik szubjektumai közötti hatalmi viszonyokat. A nem intézményes oktatási platformokban rejlő lehetőségeket keressük, hogy kollektivitások jöhessenek létre, hogy megvalósulhasson a kritikus álláspontok nyilvános cseréje, és személyes kapcsolatba kerülhessünk a hivatalos igazság- és hiedelemrendszer koncepciójával."

A Slobodne Veze művészek, kurátorok és kulturális szakemberek önszabályozó kezdeményezése, amelyet 2009-ben alapítottak. Két alapító tag vesz részt a kurátori csapatban: Ivana Meštrov (balra) művészettörténetet és régészetet tanult a párizsi Pantheon-Sorbonne Egyetemen, a kortárs művészetre szakosodva. Jelenleg a rijekai Modern és Kortárs Művészeti Múzeum (MMSU) kurátora, a múzeum 2020-as Európai Kulturális Főváros kiállításprogramjának szervezője. Nataša Bodrožić (jobbra) a zágrábi Politikatudományi Karon, a lyoni Lumiere 2 Egyetemen és a Belgrádi Művészeti Egyetemen tanult. Számos kiállítás, szimpózium és köztéri projekt kurátora és szervezője Horvátországban és külföldön. Ivana Meštrov és Nataša Bodrožić mindeketten kurátorai voltak az európai fiatal művészek biennáléjának, a MEDITERRANEA-nak, amelyet 2013-ban rendeztek Anconában, Olaszországban.

(Photo © Slobodne Veze)(Photo © OSTRALE)
Andrea Hilger & Antka Hofmann (OSTRALE – Centre for contemporary art / Keletnémetország)

„A kortárs munkánk központi kategóriája, amelyet a beavatkozás, a társadalom gazdagítása és a megújuláshoz való állandó hozzájárulás szelleme hordoz. Ez csak akkor lehetséges, ha korunk kérdései, témái és paradigmái nem egy nézetre redukálódnak. Sokrétű válaszokat, egyéni álláspontokat és összetett művészi perspektívákat keresünk. Saját attitűdjeink folyamatos vizsgálata, az idegen és az új érdeklődő körbejárása számunkra egyszerre alapvető hozzáállás és kihívás. A kifelé tekintés lehetőséget nyújt számunkra, hogy saját nézőpontunkra reflektáljunk, nyitott diskurzusba helyezzük. Számunkra a kreativitás a kulturális identitás, a globális csere, a városi szabad tér és a művészet empirikus játékának erőiből fakad. Ezek népszerűsítése és kihívása folyamatos küldetésünk.”

Andrea Hilger (jobbra) az OSTRALE igazgatója és művészeti vezetője. 1970-ben született Lipcsében, 2007-ben alapította meg az OSTRALE - Kortárs Művészeti Központot; A TANZart Dresden alapítója 1997; HILLUMINATION fény- és színpadművészet 2001; A Drezdai Táncszínpad tagja, majd 1999 óta igazgatósági tagja, Drezda város díjazottja 2009-ben; Az Európai Kulturális Főváros 2025-re kandidáló városok konferenciájának egyik szervezője. Antka Hofman (balra) az OSTRALE igazgatóhelyettese, társalapítója és társelnöke, 2013 óta a kiállításépítő csapat vezetőhelyettese. 1977-ben született Großenhainban, művész, kulturális menedzser, Drezdában és Heiligendammban él és dolgozik. Művészként önálló kiállításai voltak Berlinben, Lipcsében és Drezdában, valamint különféle csoportos kiállításokon vett részt Németországban, Lengyelországban, Oroszországban, Belgiumban, Spanyolországban és Máltán.
PARTNERINTÉZMÉNYEK

OSTRALE - Center for Contemporary Art Drezda / Németország) elsősorban nemzetközi, határokon átívelő kulturális események megvalósítására törekszik. Egy olyan nyitott kulturális táj létrehozása a célja, ahol a legkülönfélébb művészeti álláspontok között jöhet létre párbeszéd. A művészeti formák közötti kapcsolatkeresés mellett a tudományhoz, a képzéshez és a társadalmi elhivatottsághoz fűződő viszonyok felfedezése is fontos. Az OSTRALE kiállításai és projektjei hosszan tartóak, mivel az európai identitás alapjait adó lényeges társadalmi témákra összpontosítanak. A művészi kifejezés, amely mentes minden külsődleges céltól és haszontól, azt a mélyreható tartalmat mutatja meg, amit a művek közvetíteni óhajtanak. Az OSTRALE az élénk drezdai kulturális élet központjában helyezkedik el, egy olyan színtéren, amely minden művészeti ágat felölel. Az OSTRALE egyaránt aktív helyi és nemzetközi szinten, külföldi kiállításokat szervez, például Magyarországon, Lengyelországban, Máltán és sok más országban. Az OSTRALE a FLOWING CONNECTIONS vezető partnerintézménye.

Art Quarter Budapest (Budapest, Magyarország) Az AQB egy független művészeti központ, amely 2012-ben jött létre. Az egyedülállóan felújított egykori Haggenmacher sörgyár épületeiben levő intézmény kortárs művészeti kiállítóhely és műteremház egyben. Számos magyar képzőművész és kreatívipari vállalkozás talált otthonra az épületegyüttesben, nemzetközi művészeti rezidens program is működik az aqb-ben, helyet kapott ott egy különleges kísérleti zenei stúdió (Spatial Sound Institute) és egy non-profit galéria, az aqb Project Space. A nemzetközi kreatív közösség valódi kulturális olvasztótégelye jött ily módon létre Budapesten képzőművészekből, zenészekből, táncosokból és az alkalmazott művészeti területeken alkotókból. Az aqb művészeti és kulturális programjai szervezésekor egyaránt figyel a helyi közösségre és közönségre, miközben nemzetközi hálózatok kiépítésén munkálkodik.

VSI Kaunas 2022 (Kaunas / Litvánia) intézményét Kaunas Városi Önkormányzata és a Megyei Önkormányzat, illetve a "Kultūros tempo akademija" egyesület alapította mint azt a fő szervezetet, amely az Európa Kulturális Fővárosa Kaunas 2022 program megvalósításáért felel. A szervezet fő céljai szoros összefüggésben állnak a város stratégiai fejlesztési tervével, és a társadalmi aktivitást célozzák meg az átalakulás és a fontosabb kihívások kapcsán. A szervezet a kezdetektől fogva erőteljesen támaszkodik a lokális és művészeti közösségre, hogy a modernség kulturális örökségét kutassa, értelmezze, támogassa és óvja, illetve a modernitás jellemző örökségével bíró városok nemzetközi partnerkapcsolataira összpontosít. A Kaunas2022 iroda aktuális tevékenységei számos nemzetközi és helyi eseményt készítenek elő az európai kulturális főváros évéig, többek között egy nemzetközi nyári iskolát a kulturális örökség témájában, konferenciákat, valamint a modernizmasateiciai.lt online platform fejlesztését.

Slobodne Veze Loose Associations - contemporary art practices, Horvátország) művészek, kurátorok és kulturális szakemberek független és öntevékeny csoportja, amely a látszólagos realitás bizonytalanná tételén dolgozik mégpedig a diszkurzív elemzés eszközein keresztül. A szervezet egyarán aktív Horvátországban és külföldön. 2013-ban kurátorai voltak az anconai, fiatal művészeket bemutató 16. Biennále Mediterranea-nak, s együttműködésük a Biennále hálózatával a mai napig tart. Ugyanebben az évben indították el projektjüket és polgári kampányukat a későmodern építészeti örökség fennmaradásáért és kritikai újraértékeléséért. A projekt a MOTEL TROGIR néven vált nemzetközileg ismertté. Ennek keretében kulturális rendezvényeket, kiállításokat, művészeti rezidencia-programokat, műteremlátogatásokat, tárlatvezetéseket szerveznek, ám a legfontosabb mégis az 1945-től 1990-ig tartó horvátországi időszak kutatása és az ehhez kapcsolódó kiadói tevékenység. Jelenleg részt vesznek még partnerintézményként a „Collective domain of cultural memory“ című EU-projektben.

IDŐBEOSZTÁS

2020
01.09 PROJECT BEGINS
25.09. KICK-OFF MEETING – Selection of Artists in Residence
– Communication matters (Website, Logo, usw.)
– Financial discussion
ONLINE
12.10.- 19.10. 1. CURATORIAL MEETING – Visiting exhibition sites
– Jury meeting, artist selection
DRESDEN
18.10. WORKSHOP – Digital Cultural Management
– Financial training session for partners
DRESDEN
2021
18.02.- 26.02. 2. CURATORIAL MEETING – Jury meeting, final artist selection
– Positioning workshop, building discussions
DRESDEN
24.02. WORKSHOP – Case study and brainstorming for the OSTRALE Biennale O21 DRESDEN
05.06.- 20.06. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (1) Melanie Richter, Jana Rinchenbachová DRESDEN
05.07.- 18.07. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (2) Anna Fabricius DRESDEN
20.07.- 02.08. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) KOLXOZ | Viktor Vejvoda, Maxim Polyakov DRESDEN
01.09.- 18.09. FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) Gabriele Gervickaite DRESDEN
xx.06.- xx.06. 3. CURATORIAL MEETING – Artist assistance in build-up at the OSTRALE Biennale O21
– Artist selection for Budapest and Kaunas
DRESDEN
29.06. PRESS CONFERENCE - OSTRALE Biennale O21 / 11h DRESDEN
01.07. OPENING - OSTRALE Biennale O21 / 16h DRESDEN
01.07.- 03.10 EXHIBITION OSTRALE Biennale O21* * The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project. DRESDEN
2022
19.03.- 22.05. EXHIBITION OUT of OSTRALE O22 Budapest, Flowing Connections BUDAPEST
20.03. WORKSHOP – Art Education and Audience Development BUDAPEST
01.06.- 30.06. AIR-EXHIBITION Flowing Connections / Artist in Residence Exhibition SPLIT
02.06. WORKSHOP – Postindustrial Spaces In Cultural Use SPLIT
18.08.- 05.10. AIR-EXHIBITION Flowing Connections / Artist in Residence Exhibition KAUNAS
19.08. WORKSHOP – Inclusion of people with disabilities
– Concrete inclusion measures for the Kaunas exhibition
KAUNAS
04.10. PRESS CONFERENCE OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections KAUNAS
05.10. OPENING OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections KAUNAS
05.10.- 13.11. EXHIBITION OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections* * The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project. KAUNAS
02.12. WORKSHOP / WRAP-UP MEETING – Evaluation of the whole project
– Sustainability measures
DRESDEN
03.12. PUBLIC PRESENTATION – Panel talk with all partners
– Premiere of the FLOC Documentary Film
– Launch of the FLOC Booklet
DRESDEN

 

2020 

 

01.09 

PROJECT BEGINS 

 

 

25.09. 

KICK-OFF MEETING 

– Selection of Artists in Residence 

– Communication matters (Website, Logousw.) 

– Financial discussion 

Online 

 

12.10.- 

19.10. 

1. CURATORIAL MEETING 

– Visiting exhibition sites 

– Jury meeting, artist selection 

Dresden 

 

18.10. 

WORKSHOP 

– Digital Cultural Management  

– Financial training session for partners 

2021 

 

xx.02.- 

xx.02. 

2. CURATORIAL MEETING 

– Jury meeting, final artist selection 

– Positioning workshop, building discussions 

Dresden 

 

xx.02.- 

xx.02. 

WORKSHOP 

– Case study and brainstorming for the OSTRALE Biennale O21 

 

 

 

 

 

01.03.- 

19.03. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (1) 

Anna Fabricius 

Dresden 

 

29.03.- 

16.04. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (2) 

KOLXOZ Collective 

 

26.04.- 

14.05. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (3) 

Gabriele Gervickaite 

 

24.05.- 

11.06. 

FLOC-ARTIST IN RESIDENCE (4) 

Melanie Richter & Kay Kaul 

 

 

 

 

 

xx.06.- 

xx.06. 

3. CURATORIAL MEETING 

– Artist assistance in build-up at the OSTRALE Biennale O21 

– Artist selection for Budapest and Kaunas 

Dresden 

 

29.06. 

PRESS CONFERENCE - OSTRALE Biennale O21 / 11h 

 

01.07. 

OPENING - OSTRALE Biennale O21 / 18h 

 

02.07 

PRESS CONFERENCE – FLOWING CONNECTIONS 

FLOC NETWORKING EVENT  

CLOSING CELEBRATION 

 

01.07.- 

03.10 

EXHIBITION 

OSTRALE Biennale O21* 

Solutions of the respective organising

 

Dresden 

 

xx.09.- 

xx.09. 

CURATORIAL VISIT TO KAUNAS 

– Visiting the exhibition venue of the Kaunas exhibition 

Kaunas 

2022 

 

03.02.- 

27.05. 

EXHIBITION 

OUT of OSTRALE O22 Budapest,  

Flowing Connections 

Budapest 

 

04.02.- 

05.02. 

WORKSHOP 

– Art Education and Audience Development 

 

 

 

 

 

xx.04.- 

xx.04. 

AIR-EXHIBITION 

Flowing Connections / Artist in Residence Exhibition 

Croatia 

 

xx.04.- 

xx.04. 

WORKSHOP 

– Postindustrial Spaces In Cultural Use 

 

 

 

 

 

xx.05.- 

xx.05. 

WORKSHOP 

– Inclusion of people with disabilities 

– Concrete inclusion measures for the Kaunas exhibition 

 

Kaunas 

 

20.05. 

PRESS CONFERENCE  

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections 

 

22.05. 

OPENING 

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections 

 

22.05.- 

28.08. 

EXHIBITION 

OUT of OSTRALE O22 Kaunas, Flowing Connections* 

* The realisation of the exhibition itself is financially supported by the funding institutions of the respective organising institution. Only the opening events are funded within the framework of the FLOC project.

 

 

 

 

 

 

xx.10.- 

xx.10. 

WORKSHOP / WRAP-UP MEETING 

– Evaluation of the whole project  

– Sustainability measures 

Dresden 

 

xx.10.- 

xx.10. 

PUBLIC PRESENTATION 

– Panel talk with all partners 

– Premiere of the FLOC Documentary Film 

– Launch of the FLOC Booklet 

 

 

Kérjük vegyék figyelembe a tervezett események esetleges változásait, különös tekintettel az aktuális COVID járványhelyzetre. Az időrendi táblázatot rendszeresen frissítjük a változások követése érdekében.

FLOC ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM

MELANIE RICHTER, JANA RINCHENBACHOVÁ

* 1964 in DE, * 1988 in CZ | live in DE, CZ
Residency period: 05.06. – 20.06.2021
Delegated by Andrea Hilger & Antka Hofmann
OSTRALE – Centre for Contemporary Arts, Germany

URBAN GARDENING + WATER LAB

Water is the basic resource of life and our use of it is questionable. This is mostly because of a lack of understanding, and a sense of powerlessness in the face of social structures that prevent us from dealing with this life-giving element in an ecologically sustainable and sensible way. For this project, at the location of the OSTRALE in Dresden, the artists Rinchenbachová and Richter are researching thematic areas of on-site and landscape design with a focus on water management. Under the aspect of the ecological regulation of the water balance, they are developing forward-looking ideas and participatory models in interdisciplinary cooperation, with the participation of other artists and local residents, with the aim of developing and implementing the models together. The container serves as an artistic engineering office and is at the same time a place of communication and development where proposed solutions are visualised, discussed and publicly accessible.

http://www.melanierichter.de | http://rinchenbachova.com


 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © F. LEYSER, A. DITTMER)
 • (Photo © STEFANIE MINZENMAY)


 • (Photo © F. LEYSER)
 • (Photo © F. LEYSER)
 • (Photo © F. LEYSER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. FABRICIUS)
 • (Photo © A. FABRICIUS)
 • (Photo © F. LEYSER)
 • (Photo © F. LEYSER)
 • (Photo © F. LEYSER)

ANNA FABRICIUS

* 1980 in HU | lives in HU
Residency period: 05.07. – 18.07.2021
Delegated by curator Krisztián Kukla
Art Quarter Budapest, Hungary

WORK.FLOW

In the art container, two video works are shown, both exploring the relationship between personal histories and the world of work in two very different locations: Taiwan and Dresden. The film “6:30 A.M. - 6:30 P.M.” shows three foreign workers in a Taiwan textile dyeing factory. Flesh-and-blood, relatable human beings talk about their seemingly inhuman working hours. They are content with their work while they say they cannot see their families for two years. For the subjects, work seems to be the only identity they can identify with. This identity is challenged and reinforced by the artist when she places them in a situation they otherwise never experience in their lives: resting on top of the fabrics to be dyed. The other film, produced in Dresden in frame of the Flowing Connections Artist in Residence Program, explores the stories of people with migrational backgrounds currently working in the city's water cleaning and drainage facility Stadtentwässerung Dresden.

https://vimeo.com/annafabriciusKOLXOZ | MAXIM & ANTON POLYAKOV, VIKTOR VEJVODA

*1988 & 1990 in PMR, *1983 in CZ | live in PMR, CZ
Residency period: 20.07. – 02.08.2021
Delegated by curators Ivana Meštrov & Nataša Bodrožić
Slobodne Veze, Croatia

KOMBINAT

The KOLXOZ is a Tiraspol–Prague collective that works within the cycle of the cultural life – from research and production to replication and distribution, turning every step of these processes into a manifestation of the perception of the surrounding reality. KOLXOZ explores the potential of limits. KOLXOZ looks for ways of organizing spaces for communication outside the formal zones. They are this year’s OSTRALE Artists in Residence invited by Slobodne Veze. For Dresden they have developed the concept of KOMBINAT, referring to the production logic of the former socialist countries of Eastern Europe; a way of combining in one place several different enterprises that are related to each other through a technological process. On the iso–container platform, a Kombinat for the production of “samizdat” (self–printed materials) will be created, as a process oriented, collective artwork with uncertain outcomes.

https://telegra.ph/kolxoz-info-08-03


 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK) • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © MATYAS DUNAJCSIK)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)
 • (Photo © A. HILGER)

GABRIELĖ GERVICKAITĖ

* 1982 in LT | lives in LT
Residency period: 01.09. – 18.09.2021
Delegated by curator Patricija Gilytė
VSI Kaunas 2022, Lithuania

THE BODY AS AN ARCHIVAL CONTAINER VS MECHANISMS OF CONTROL

The works for the container installation are created on site in Dresden. The artist's focus is always on people, their inner selves and the situations they have experienced. The container will function as a memory archive and house an installation, using various materials and text collages, as a meeting place for the revelation of human feelings and associative sensations. In Gervickaitė's artistic practice, biopolitics plays a special role. Thus, there will also be some references to the taboo social relationship between the body and mechanisms of biopolitics that keep the human body under control. Last but not least, she will address current specifics of the pandemic and question at what point human dignity is still preserved and at what point statistics and numbers already take over. The artist will pay special attention to the search of the body – medicine relationship, which she will analyse not only as a means of helping, but also as a means of control.

http://www.gabrielegervickaite.com/

                                                       


Az Európai Unió Kreatív Európa Programja által támogatott FLOC projekt keretében az OSTRALE Kortárs Művészeti Központ a drezdai folyóparti épületében művészetii rezidencia programot is működtet, amelynek kereteiben 4 művész, illetve művészpár tölt el 3-3 hetet Drezdában, hogy művészileg átalakítsanak, műtárgyakkal lássanak el 4 hajózási konténert, amelyek a következő két év kiállításaiban szerepelnek.

A programba beválasztott művészek:

01.03. - 19.03.2021 – Fabricius Anna (HU) / Art Quarter Budapest (HU)
29.03. - 16.04.2021 – KOLXOZ collective (TI-CZ) / Slobodne Veze (HR)
26.04. - 14.05.2021 – Gabriele Gervickaite (LT) / Kaunas 2022 (LT)
24.05. - 11.06.2021 – Melanie Richter & Kay Kaul (DE) / OSTRALE (DE)


HONORÁRIUM

A projektben dolgozó rezidens művészek 1000 EUR honoráriumot kapnak konténerenként, azaz ha egynél több művész dolgozik a konténeren, akkor meg kell osztozniuk a honoráriumon. A honorárium fedezi a drezdai tartózkodás szálláson kívüli költségeit.

UTIKÖLTSÉG

Az egyszeri drezdai oda és visszaút költségeit (a lehetőség szerinti legkedvezőbb járművel) az OSTRALE megtéríti (Euróban, jegy, illetve számla ellenében). A további, esetlegesen szükséges utazásokat a művészek maguk intézik.

SZÁLLÁS


Az OSTRALE Artist in Residence-lakása Drezda-Übigauban

A rezidens művészeknek az Elba partján, az új OSTRALE épületben (Rethelstraße 45, 01139 Dresden-Übigau, Németország) levő lakóházban biztosítunk ingyenesen szállást. Az apartman külön bejárattal, tágas nappalival, teljesen felszerelt konyhával, zuhanyzós fürdőszobával és két külön hálószobával rendelkezik. Elektromos áram, melegvíz, TV és internet-kapcsolat rendelkezésre áll. Szupermarketek, tömegközlekedési eszközök és egyéb létesítmények gyalogosan elérhetők. Ha az ideutazás legkedvezőbb módja az autóút, akkor a parkolás is megoldható.

ANYAGKÖLTSÉGEK

A rezidens művészeket erőteljesen ösztönözzük arra, hogy fenntartható és környezetbarát munkát végezzenek, és hogy a műveik előállításához az új tárgyak vagy anyagok vásárlása a lehető legkisebb mértékű legyen. Drezdai tartózkodásuk alatt szívesen felajánljuk, hogy használják az OSTRALE kiterjedt festék-, fa-, egyéb anyag- és műhelykészletét, valamint az OSTRALE technikai raktárát, elektronikus és médiaeszközeit. A speciális igények és a rendelkezésre álló anyagok vonatkozásában az OSTRALE még érkezésük előtt felveszi a kapcsolatot a művészekkel, akik tartózkodásuk alatt segítséget és technikai támogatást is kapnak a műhely csapatától.

Ha a megalapozott és az ökológiailag fenntartható anyaghasználat után pénzügyi jellegű anyagigény merülne fel, akkor ezt konténerenként legfeljebb 500 EUR összegig tudjuk állni. Az OSTRALE ezeket a beszerzéseket számla ellenében megtéríti. Az újonnan vásárolt anyagokat vagy eszközöket be kell építeni a konténer műtárgyaiba, és feltéve, hogy újrafelhasználhatók, a tervezett kiállítások és a konténer leszerelése után is az OSTRALE birtokában maradnak. Az 500 eurós anyagi kiegészítést kizárólag az efféle eseti költségekre lehet szánni, mindig figyelembe véve a rendelkezésre álló források kimerülését, szem előtt tartva az ökológiailag fenntartható munkamódszereket. Vagyis ezek nem a honorárium automatikus kiegészítései.

A KONTÉNER

Megváltozott műtárgyak eredeti állapotukban

A projekt során használt konténerek szabványos szállítási konténerek, amelyeket a projekt céljaira módosítottak. 6 m hosszúak, 2,5 m szélesek és 2,5 m magasak, normál méretű ajtóval, két plexi ablakkal (1130x2000mm és 700x2000mm), villannyal és világítással.

A rezidens művészeket felkérjük, hogy változtassák meg és módosítsák a konténer belsőjét és külsőjét tetszés szerint, mindaddig, amíg a külső héj szerkezeti integritása sértetlen marad (pl. nincsenek lyukak a falakon). A kész konténereknek továbbra is szállíthatóknak és biztonságosaknak kell lenniük, illetve önállóan kezelhetőnek, azaz a kiállítás közben nincs szükségük több technikai segítségre, mint az áram be- és kikapcsolása, valamint az ajtók kinyitása és bezárása. Fontos, hogy a beltéri berendezések mindig stabilak és biztonságosak legyenek a szállításhoz, és hogy a kültéri terület CSAK ragasztva vagy festve legyen, mivel a konténerek és azok tartalma több hosszú utazás során jutnak el az adott művészeti helyre.

Mivel a konténereknek nincs se fűtésük, se nem légkondicionáltak, a rezidens művészeknek figyelembe kell venniük, hogy a belsejükben nyáron akár 50 ºC is lehet, míg télen pedig az időjárástól függően fagypont közeli a hőmérséklet. A felhasznált anyagoknak és a beépített elektronikus eszközöknek ki kell bírniuk ezeket a feltételeket.

A konténereket vagy az OSTRALE kertjében, vagy sétatávolságra helyezzük el. A kész konténereknek az OSTRALE csapatának történő átadásakor a rezidens művészeknek részletes műszaki dokumentációt kell benyújtaniuk a műalkotásokról annak érdekében, hogy biztosítsák a művek biztonságát és zavartalan működésüket a kiállítások időszakában.

Kattints ide - az AUSTRALIA MigRATion Project portfóliója, egy hasonló Artist-in-Residence programot 2018-ban, azonos típusú konténerekkel

KIÁLLÍTÁSOK

DRESDEN 2021 (DE)

OSTRALE Biennale O21, Breathturn

13. International Exhibition of Contemporary Arts
Dresden 01.07. – 03.10.2021

Robotron-Kantine
01.07. – 03.10.2021

Zinzendorfstraße 5, 01069 Dresden
Wed – Fri 10am to 6pm and 6pm to 7pm evening ticket
Sat – Sun 11am to 7pm and 7pm to 8pm evening ticket
Entrance fee: 15 EUR (reduced price: 10 EUR)
Timeslot-reservation obligatory
Reserve your ticket here

Gedenkstätte Bautzner Straße
14.07. – 03.10.2021

Bautzner Str. 112A, 01099 Dresden
Mon – Sun 10am to 6pm
Prices and tickets here

Stadtentwässerung / Kläranlage Kaditz
06.07. – 03.10.2021

Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden
Tuesdays, Thursdays, Saturdays at 10am, 1pm and 3pm
Visit through guided tours with registration
Book your guided tour here

OSTRALE.Basis Übigau
17.07. – 03.10.2021

Rethelstraße 45, 01139 Dresden
Tue – Sat 12am to 6pm

BREATHTURN

In the rivers north the future / I cast the net (Paul Celan)

Being human is not enough, and already too much. Sometimes we act like robots, but want to feel like animals. How can we breathe and rethink work and pleasure, art and industry, politics and poetics, when everything flows into each other, like streams into a river? Is the whole planet our home or just the square meters we occupy?

Between disorientation and reorientation, to find new directions and avoid dead ends, we need to breathe differently. We have to change our perspective and pay attention to those at the borders of our field of vision: the misfits, the oppressed, and the unknown, but also biospheres, buildings and social spaces. At the gate of a new, post-pandemic era, exhausted but hopeful, curious and ready for a change, the OSTRALE in 2021 explores the ways we coexist with our fellow humans, animals and our complex environment.

Az utóbbi évtizedek ökológiai, társadalmi és gazdasági dinamikájának (vagy másképpen szólva „a számunkra ismerős világ végének“) a tekintetében egyre inkább nyilvánvalóbb az, hogy a folyamatos növekedés és fejlődés immár nem jelent a jövőnk számára tartós víziót, már ha szeretnénk egyáltalán vízióval rendelkezni.

Noha egyre többen jutnak egyénileg erre a következtetésre, a világunkat és társadalmunkat mozgató nagy rendszerek mégis kevésbé hajlanak arra, hogy megváltozzanak. Olykor egyenesen úgy érezhetjük, mintha egy áramlat foglyai lennénk, amely ellen küzdeni értelmetlen, ám árral szemben úszni manapság még fontosabbnak látszik, mint bármikor korábban, hiszen immár szűkében vagyunk az időnek, amely egyébként az efféle alapvető kulturális fordulatokhoz szükséges lenne.

A művészet szerepe problematikus ebben az összefüggésben: az érzékenyítés eszköze kell legyen, hogy e kérdések mélyebb megértéséhez juttasson közelebb minket? Vagy nem más ez, mint a művészi szabadság korlátozása és felhívás a propagandára? A művészet vajon a fejlett világ luxusterméke, amelyet először kell megszüntetni, ha csökkentjük fogyasztásunkat és korlátozzuk anyagi szükségleteinket? Vagy éppen ellenkezőleg a művészet a legfontosabb eszköze az egyébként reménytelen és ijesztő világ túlélésének és a remények fenntartásának?

The OSTRALE Biennale in Dresden is the third largest international exhibition of contemporary art in Germany, which took place every year from 2007 on during the summer months and was changed into a biennale in 2017. It is not a sales exhibition per se, which gives us the freedom to discuss socially relevant topics regardless of market developments.

As "venue pioneers", the OSTRALE opens up unused industrial and cultural brownfields. First the exhibitions have taken place at various venues of the former slaugtherhouse complex of Ostragehege in Dresden, as well as other similar post-industrial venues all over Europe. After leaving the Ostragehege area, the OSTRALE Biennale in 2019 took place at the Historical Tobacco Factory f6 in the Striesen district and at 5 other decentralised locations in Dresden. This last edition welcomed more than 30.000 visitors in just over two months, 9.000 of them being students from Dresden and all over Saxony.

For the OSTRALE Biennale O21, thanks to the generous support of the real estate company Gerchgroup AG, a unique chance has been given the organizers to present the exhibition for the first time in the very heart of Dresden in 2021. The building is a witness of the Eastern Modernism („Ostmodern") and an often overlooked part of the architectural and social history of the city of Dresden.

The Robotron Kantine is the former company restaurant and one of the last standing buildings of the already demolished Robotron computer factory complex, once a crown jewel of technological innovation, but also of architectural optimism, in Dresden and in the whole DDR in the 1960s and 1970s. However, after the closure of the factory, its fate has been somewhat troublesome. For a while, it has served as a venue for various cultural activities and also as a rehearsal room for the nearby Semperoper, but in the last few years it has been standing empty in an ever deteriorating state. The discussion about its possible reactivation gained more momentum during the preparation phase of Dresden's application for the title of European Capital of Culture for 2025, in frame of which several new concepts were developed for the building. Now, as the city of Dresden is no longer in competition for the title, the future of the Robotron Kantine remains uncertain. Opening it up through art can pave the way to revive it as a cultural venue.

The year 2021 will see the first important steps in this direction, as Dresden's two leading organisations for contemporary visual arts, the Kunsthaus Dresden and the OSTRALE – Centre for Contemporary Art are staging temporary events in and around the building. First, artists invited by the Kunsthaus Dresden will activate the facades and the outer areas of the Kantine with their international art project North East South West. Then during the summer, the Kantine will serve as the main venue of the OSTRALE Biennale O21, presenting artworks from around 160 artists from all over the world, selected by an international team of curators from Croatia, Lithuania and Hungary, with the leaders of OSTRALE accompanying the jury.

Another important venue of the OSTRALE Biennale O19 will be the Stadtentwässerung Dresden (the city's waste water facility), right in the vicinity of the OSTRALE Center in Dresden-Übigau. The fascinating sites of the facility will serve as an exciting backdrop to the exhibited artworks, bringing science, industry and visual arts into an unusual dialogue. With its long-time engagement in environmental and climate issues and its programs to engage and educate young generations about the responsible handling of wastewater and natural resources, Stadtentwässerung Dresden comes as a natural partner for OSTRALE's current program, which also deals with the questions of our relationships to rivers, water, sustainability, and the broader connections between society, environment and the arts.

This theme is also the focus of Flowing Connections, a cultural cooperation co-financed by the Creative Europe program of the European Union, that plays a vital role in the organisation of the OSTRALE Biennale O21, especially when it comes to the curatorial process, the preparation and the opening of the exhibition. It also enables us to take a selection of the artworks presented in Dresden to exhibitions in Budapest, Rijeka/Split/Zagreb (Croatia) and the European Capital of Culture Kaunas (Lithuania) in the year 2022. The exhibitions are accompanied by other activities such as an artist in residence programme, workshops and symposia on issues of digitalisation, sustainability, communication strategies and inclusion.

Since April 2020, the OSTRALE.basis in Übigau Dresden is our new headquarters and an important venue for the artistic residencies of the Biennale! Every year, OSTRALE welcomes artists from all over Europe in its artist apartment, where they can stay and do their artistic research. The OSTRALE.basis is not only the "backstage" of the Biennale, but is also meant to be a social space for the community of Übigau where we plan to host a cinema salon, literary readings, artistic workshops and eco-sustainable activities. The community is invited to help shape the cultural program and participate in this process of urban renewal to activate this district with a vibrant cultural life. At the moment, "The Future Project" is running in the garden of the OSTRALE.basis, a series of creative workshops with students from the Art University of Dresden and Wroclaw for the creation of a sustainable art garden together with the children of the local children's house Sonnenschein. The OSTRALE.basis also offers local artists a platform for exhibition and project development.

Another cooperation partner is the Bautzner Straße Memorial Museum. A tour of the only original Stasi prison in Saxony shows how the state's repressive apparatus tried to eliminate its political opponents. The exhibition and impressive archive materials in the former office of the Dresden Stasi chief reveal the everyday life of the security service. The density of these historical spaces, combined with interactive exhibitions and eyewitness accounts, is unique in Germany. The intervention of the OSTRALE Biennale O21 confronts the historical context of the location with international contemporary artworks and aims to establish a dialogue between the past, the present and the future as well.
BUDAPEST 2022 (HU)
BIZTOS, HOGY KISZÁLLSZ?

Válogatás az OSTRALE Biennale O21 „Atemwende” című kiállítás anyagából

A tavalyi drezdai OSTRALE Biennale O23 kortárs képzőművészeti kiállítás anyagából készült friss válogatás március 19-től május 22-ig mutatkozik be az art quarter budapest kiállítótereiben, úgyszólván belakva az aqb egész épületkomplexumát: a nagyobb és a kisebb galériatér (aqb Project Space és aqb AiR Room) mellett vetítések, installációk alkalmi helyszíneként a nagyméretű zenei stúdióba is beköltözik, továbbá a kiállítás fontos elemét képezi az a két művész-konténer (Fabricius Anna és a Kolxoz kollektíva művei) is, amelyek a tavaly nyári drezdai rezidencia-program során nyerték el formájukat.

A legutóbbi OSTRALE a nemnövekedés dilemmáit megfogalmazó pályázati felhívásból és egy nemzetközi kurátori együttműködésből nőtte ki magát. A nagyszabású kiállítás 2021 nyarán-őszén mutatkozott be több mint 130 kiállító művész részvételével, köztük számos magyar alkotóval, rendhagyó fő helyszíne pedig a barokk város központjában az NDK időket megidéző és a Biennálé idejére átmenetileg rehabilitált emblematikus épület, a Robotron-Kantine volt. A kiállítás közös címe az Atemwende/Breathturn/Lélegzetváltáslett, amely poétikus és szinte megkerülhetetlen aktuális áthallásaival tematizálta a laza szekciókba rendezett műalkotásokat. A horvát, litván és magyar kurátori kooperáció és a (kelet)német lokáció izgalmas művészeti színterek és pozíciók összjátékát hozta el. Egy kortárs művészeti esemény, amely a nevében a "Kelet" szót viseli, nyilvánvalóan geopolitikai jelentőséggel bír, a jelen dilemmáin túl pedig erőteljesen reflektál az egykori keleti blokk posztkommunista történelmi tapasztalataira is.

Az együttműködés a Flowing Connections projekt keretében valósult meg (az Európai Unió Kreatív Európa programjának társfinanszírozásával), amely a négy partnerország közötti kurátori kooperáción kívül magában foglalta a 2021-es drezdai Artist in Residence programot is, 2022 őszén pedig tovább folytatódik, egy az OSTRALE Biennale O21 anyagából rendezett litvániai kiállítással 2022 Európa Kulturális Fővárosában, Kaunasban, valamint a horvátországi Splitben egy posztindusztriális kulturális örökségről szóló szemináriummal.

Az aqb-ben bemutatkozó válogatás a „Biztos, hogy kiszállsz?” „Are you sure you want to leave?” címet viseli. Arra voltunk és vagyunk kíváncsiak: vajon mi történik a szimbolikus és tényleges lélegzetváltás után? Az új cím a meghatározatlan és talán megválaszolhatatlan döntési szituáció kérdéseként, a bizonytalanság megfogalmazásként vagy ha tetszik, éppen leküzdéseként teremt közös hátteret a műveknek. Utal az elvándorlásra, a szimbolikus kiszállásra. A tárlat jónéhány Magyarországon először bemutatkozó alkotó műveit is felsorakoztatva lokális és regionális, személyes és általános tanmeséket mesél el hangos vagy csendes konfliktusokról, állatokról és emberekről, hatalomról és értékekről – gyakran ironikus tanulságokkal. Sokszólamúan és hangsúlyosan mutatja meg a művészi tevékenység poétikusságát és hétköznapiságát, a munka heroizálását, másrészt éppen e heroikusság szatirikus kigúnyolását, legyen az akár a félmúlt, akár a kurrens menedzser-kapitalizmus jellemzője.

Amikor a kiállítás megkapta – a Petra MRŠA videóját parafrazeáló – címét, még csupán nehezen elképzelhető lehetőségnek tűnt az, ami azóta a félelmetes valóság, vagyis hogy a háború sokkoló eseményei Ukrajna mindennapjaivá váltak. A 15 ország művészeit felsorakoztató válogatásnak két ukrán szereplője van. Nikita Kadan Gazelka című műve egy a donbasszi régióban repeszek által szétlyuggatott tehergépkocsi-lemezből készült zászló, egyfajta megtestesülése az elképzelésnek, hogy a dolgok is képesek fellázadni. Larion Lozovoy videója (A gép és a kert) pedig egy a szovjet kolhozosításról szóló propagandafilm-sorozatból kivágott tájkép-felvételeket használ arra, hogy leleplezze a természet és a filmek hősei közötti viszonyok látszólagos ártatlanságát.

Az aqb a nemzetközi párbeszédre összpontosító művészeti intézményként és közösségként is határozottan elítéli Ukrajna megtámadását, a katonai agressziót, szolidáris a háborúban szenvedőkkel.

Megnyitó: 19.03.2022 Szombat 18:00
A kiállítást megnyitja: Miklósvölgyi Zsolt, az Artportal Magazin főszerkesztője
Látogatható: 20.03.2022 – 22.05 2022
Helyszín: art quarter budapest, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50.
Kurátor: Kukla Krisztián
Az OSTRALE Biennale O21 kurátori csapata: Nataša Bodrožić, Ivana Meštrov, Patricija Gilytė, Kukla Krisztián

Kiállító művészek:
Seçkin AYDIN, Viktor BRIM, BRÜCKNER János, Gaby BURCKHARDT, Daniel BURKHARDT, Nadja BUTTERNDORF, Mauro CUPPONE, Abdoul-Ganiou DERMANI, Tibor DIETERS, Alexei DMITRIEV, FABRICIUS Anna, FERENCZY Zsolt, Michael HEINDL, Yuki JUNGESBLUT, Nikita KADAN, Neža KNEZ, KOLXOZ, Glorija LIZDE, Larion LOZOVOY, Dean MAASSEN, studio ASYNCHROME, Petra MRŠA, Sali MULLER, NEMES Csaba, Andrea PALÁSTI, Predrag PRAVIĆ, Ghenadie POPESCU, Marko RODICS, Farid RASULOV, Sandra ROSENSTIEL, Goran ŠKOFIĆ, Lana STOJIĆEVIĆ, Kamen STOYANOV, SZABÓ Attila, SZOLGA Hajnal, SZOLNOKI József, Stipan TADIĆ, Philipp VALENTA, Arturas VALIAUGA, Vangjush VELLAHU, Xueying WANG, Yinglin ZHOU

Videoinstalláció, filmvetítések: Ana HUŠMAN, Endre KORONCZI, Kamen STOYANOV
Hanginstalláció: Sarvenaz MOSTOFEY
Performance: Marko Gutić MIŽIMAKOV

Partnerek:
OSTRALE – Zentrum für zeitgenössische Kunst (Németország), Kaunas 2022 (Litvánia), slobodne veze (Horvátország)

Támogatók:
Budapest Brand, Goethe Institut Budapest, Nemzeti Kulturális Alap, Österreichisches Kulturforum Budapest. The kiállítás a Flowing Connections című, az Európai Unió Creative Europe programja által társfinanszírozott együttműködési projekt részét képezi.

Nyitvatartás:
Hétfő: zárva | Kedd: 14:00 - 18:00 | Szerda: 14:00 - 18:00 | Csütörtök: 14:00 - 20:00
Péntek: 14:00 - 18:00 | Szombat: 12:00 - 16:00 | Vasárnap: zárva | A kiálítás megtekintése ingyenes.
SPLIT 2022 (HR)

HAMAROSANKAUNAS 2022 (LT)

Out of OSTRALE O22, Breathurn exhibition in Kaunas

Time: 05.10. – 13.11.2022
Location: Kaunas Central post office, Laisvės al. 102, Kaunas, Lithuania

(Photo © GEDIMINAS BANAITIS)


Flowing Connections Artist-in-Residence containers exhibition

Time: 01.06. – 06.10.2022
Location: Zapyškis, Kaunas Disctrict, Lithuania

The Flowing Connections (FLOC) exhibition and workshop in Kaunas will be one of the highlights of the year 2022 – the year when Kaunas will be holding the title of the European Capital of Culture and delivering a programme titled Contemporary Capital and consisting of more than 4000 events and activities. The FLOC Artists-in-Residence programme will be a part of a wider partnership between OSTRALE Dresden and Kaunas 2022, which will also encompass a satellite exhibition of the OSTRALE Biennale in Kaunas.

The selected venue for the exhibition is Kaunas Central Post office - one of 44 objects of Modernist interwar architecture in Kaunas awarded with European Heritage Label in 2015 by European Commission. It is a perfect match to OSTRALE Biennale as venue pioneers of exhibiting artworks at unused places. The location is expected to help disclose the concept of the OSTRALE Biennale through the selected artworks. The Artist-in-Residence project of four shipping containers with artworks installed by artists on site while in Dresden will be open for visitors from 1st July to 6th of October 2022 in Zapyškis, Kaunas District, Lithuania.

The exhibition is envisioned and will be delivered by the NGO Ars Futuri in cooperation with Kaunas 2022 and the OSTRALE - Centre for Contemporary Art Dresden. Aiming to ensure professional insight in the development of the FLOC exhibitions and the Artists-in-Residence programme, Kaunas 2022 has invited for cooperation a Germany-based cultural professional, internationally active visual artist and experienced curator Patricija Gilytė. Patricija’s works include performative sculpture, video art and installation. She is a member of the curatorial team of the OSTRALE Biennale O21, member of the German Artists' Association and the Lithuanian Artists' Association.

WORKSHOPOKDIGITAL CULTURAL MANAGEMENT

Time and place: Online, 2020 October 18
Hosting partner: OSTRALE – Centre for Contemporary Art
Invited expert: Sven Dämmig (independent software developer)

All cultural institutions in the art exhibition business are using digital tools one way or another to handle to organisation, communication, administration and logistics of their exhibitions: shared documents, servers, clouds, etc. However, these tools are quite often not exactly designed for the very special needs of these kinds of institutions. In the last few years, OSTRALE has developed its own online databank system to handle all these different kinds of tasks in an integrated and efficient way. From the start of the FLOC project, the delegated curators have been introduced to the OSTRALE databank, through which the whole process of applications, information management, jury decisions, communication with the artists, and the organization of the logistics and the positioning of the artworks is implemented. In the frame of this workshop, held in an online webinar form due to Covid restrictions, the developer of the OSTRALE databank, Sven Dämmig gave a more detailed insight to the partners in the functioning and technical background of the databank, its main features and possible development directions, as well as exploring the possibility of transforming this made-to-measure software system into something that could be later on offered to other cultural institutions as a product to help their digital cultural management work easier and much more efficient.Illustration: Ostrale
Illustration: Ostrale

INCLUSIVITY MEASURES AT THE OSTRALE EXHIBITIONS

Time and place: Dresden (DE), 2021 February 24
Hosting partner: OSTRALE – Centre for Contemporary Art
Invited expert: Jan Blüher (VisorApps)

Making their art exhibitions as accessible for an as wide audience as possible has always been a core ambition of OSTRALE’s work. Throughout the years, this not only meant reaching out to specialized and often underprivileged groups (children, students, the elderly, young people with migrational backgrounds and refugees as well) with special programs and offers, but also in inclusivity measures towards people with physical disabilities. This included the wheelchair accessibility of the exhibition venues as well as the development of the OSTRALE AllSense mobile application, downloadable on smartphones but also available for use through devices that can be borrowed on site. This application helps blind people and people with seeing disabilities to navigate through the OSTRALE exhibitions and also provides audio material and sign-language videos (produced by the VIGEVO network of German sign language interpreters) with the description of a selection of artworks shown at the exhibitions. In the frame of the workshop, the participants met Dr. Jan Blüher, the developer of the AllSense app, who, being blind himself, has direct knowledge and experience on how art exhibitions can be perceived by people with seeing disabilities. He demonstrated how the system works and discussed further strategies and practices of the use of the software inside and outside the OSTRALE framework. Although due to the extremely short timeframe of the building of the OSTRALE Biennale O21, this system was not integrated into the Dresden exhibition in 2021, the possibilities to introduce this to the further FLOC exhibitions abroad in Budapest, Split and Kaunas are being explored by the project team.AUDIENCE DEVELOPMENT

HAMAROSANPOSTINDUSTRIAL SPACES

HAMAROSANACCESSIBILITY WORKSHOP IN KAUNAS

Co-funder: Lithuanian Council for Culture
Time and place: Kaunas (LT), 2022 October
Hosting partner: Kaunas 2022 / Ars Futuri
Invited expert: Arka Community

The FLOC contemporary art exhibition will be brought to Kaunas in 2022. During the exhibition, Kaunas 2022, together with experts of related fields, will deliver an educational programme, part of which will be a workshop on the topic of accessibility of cu lture for people with disabilities.

The workshop, performed in partnership with NGO “Ars Futuri” aiming for dialog and change towards accessible art and culture for all.

One of the recent results of this programme lately has been the “Culture for All” - a set of guidelines, prepared by Kaunas 2022 together with the design agency “Critical” and published online which suggests how culture organisers can improve the accessibility of their cultural services: https://kaunas2022.eu/prieinamumo-gidas/ and https://kaunas2022.eu/en/2019/10/15/culture-accessibility-guide-for-a-more-open-comfortable-and-friendlier-city-has-been-introduced/.

The planned workshop will present to the culture professionals the topic of accessibility for people with intellectual d isabilities, inviting to learn about the differences in the way visitors and participants are experiencing cultural activities and events and ways in which culture professionals can improve the accessibility of the cultural content produced by them

(Photo © GEDIMINAS BANAITIS)

hu_HUHungarian
en_USEnglish de_DEGerman hrCroatian lt_LTLithuanian hu_HUHungarian